Projekty Unii Europejskiej

Fogia Furniture Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Dotacja na kapitał obrotowy dla Fogia Furniture Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty to: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 174 762,66 zł
Dofinansowanie: 174 762,66 zł

 

Fogia Furniture Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa na rynki związane z obszarem Inteligentnych Specjalizacji Pomorza”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych, wyjątkowo lekkich i dźwiękochłonnych mebli oraz ścianek działowych o wysokim stopniu ognioodporności przeznaczonych na jednostki pływające.

Dofinansowanie projektu z UE: 559 005,00 PLN

 

Fogia Furniture Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie systemu efektywnego zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie oprogramowania zarządzającego kluczowymi procesami biznesowymi.

Koszt kwalifikowalny: 275 000,00 PLN

Dofinansowanie: 123 475,00 PLN