Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe 01/UE/2017

Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa na rynki związane z obszarem Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

więcej informacji…